Maailman muutosvauhti on hurja. Loputtomien mahdollisuuksien ja epävarmuuksien keskellä emme osaa tai ehdi valita aidosti merkityksellistä suuntaa elämällemme. Toimimme usein autopilotilla: suoritamme ja etenemme, mutta harvoin pysähdymme pohtimaan, mitä oikeastaan haluamme elämältämme ja onko suuntamme oikea.

Vaikka tulot ja elintaso ovat nousseet ja syitä onnellisuuteen on enemmän kuin koskaan ennen, voimme entistä huonommin. Masennuslääkkeitä määrätään Suomessa vuosi vuodelta enemmän, ja Suomen Psykologiliiton mukaan jo noin miljoona henkilöä käyttää Kelan korvaamia psyykenlääkkeitä eli noin joka viides. Pelkästään masennuslääkkeitä kirjoitetaan vuosittain noin 400 000 suomalaiselle.  Mieleeni nouseekin kysymys, olemmeko menneet onnellisuuden tavoittelussa harhaan?

Stanfordin yliopiston tutkijan Emma Seppälän mukaan onnellisuus liitetään usein hedoniseen sex and drugs and rock ’n’ roll -elämäntyyliin, joka saattaa tuntua hyvältä – tosin vain hetkellisesti. Onnellisuus assosioidaan esimerkiksi matkoihin, rahaan tai korkeaan asemaan. Elämästä nauttimisessa ei ole mitään pahaa. Pienet onnen hetket tuovat iloa elämään, mutta niiden avulla emme kykene saavuttamaan tasaista ja pysyvää onnea.

Hedonisen onnen lisäksi on kuitenkin olemassa toisenlainenkin onnen laji: eudaimoninen onnellisuus. Se syntyy intohimosta, yhteydestä toisiin, omien vahvuuksien toteuttamisesta ja tarkoituksen tunteesta, joka ulottuu oman itsen ulkopuolelle. Tutkimusten mukaan näihin asioihin keskittyvät ihmiset tuntevat itsensä muita onnellisemmiksi. Ero näkyy jopa hermosolutasolla. Vaikka kiinnostus onnellisuuden tutkimiseen on lisääntynyt viime vuosina, kyse ei ole uudesta asiasta. Jo Aristoteles sanoi aikoinaan, että onnellisuus on saavutettavissa omaa potentiaalia täydentämällä.

 

Onnellisuuden tavoittelun sijaan meidän kannattaisikin syventyä siihen, mitä annettavaa meillä on. Oletko tietoinen omista supervoimistasi: vahvuuksistasi, intohimoistasi, taidoistasi ja arvoistasi? Tiedätkö, kuinka voit toteuttaa itseäsi?

 

Elämän tarkoitus löytyy kiinnostuksesta, aktiivisesta tekemisestä ja itsemme kehittämisestä. Seuraavat kolme askelta auttavat avaamaan omaa tarkoitustasi:

1. Tunne itsesi. Mitkä asiat koet tärkeiksi? Millaisesta tekemisestä nautit? Milloin olet parhaimmillasi?

2. Tunnista vahvuutesi ja hyödynnä niitä kaikilla elämänalueilla

3.  Käytä vahvuuksiasi itseäsi suurempaa tarkoitusta varten.